Audyt informatyczny

Audyt informatyczny to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane. Podstawowy zakres audytu informatycznego obejmuje: zarządzanie systemami informatycznymi, zarządzanie i wykorzystanie aplikacji , ,zarządzanie i wykorzystanie systemów operacyjnych , sieć, Internet, Intranet i bezpieczeństwo IT. Rezultaty audytu zawarte są w raporcie, który wskazuje ryzyka dla poszczególnych obszarów IT oraz rekomendacje pozwalające ograniczyć ryzyko.

AUDYT OPROGRAMOWANIA

Audyt Legalności Oprogramowania to element procesu zarządzania zasobami IT polegający na analizie stanu zainstalowanego w organizacji oprogramowania, uporządkowaniu(ewentualnie uzupełnieniu) licencji oraz wdrożeniu procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem. Adresowany jest do szerokiego grona firm, instytucji jak i do osób prywatnych.

AUDYT sprzętu IT

Audyt Sprzętu IT to inwentaryzacja sprzętu, której zadaniem jest zebranie informacji o komputerach- przez sieć, zdalnie lub po przez uruchomienie odpowiedniego oprogramowania bezpośrednio przy każdym stanowisku. Usługa audytu pozwala wskazać wszelkie usterki, zagrożenia i błędy strukturalne, jakie znajdują się w sieci komputerowej. Każde urządzenie zostaje poddane specjalnej diagnozie. Jej wynik zapisywany jest w postaci raportu i dostarczany do Klienta.

Audyt BEZPIECZEŃSTWa

Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest usługą polegającą na określeniu faktycznego bezpieczeństwa funkcjonowania systemów informatycznego. Obejmuje wszystkie aspekty techniczne i administracyjne, służące wykrywaniu potencjalnych niebezpieczeństw, na jakie narażony jest konkretny system.

Cel audytu oprogramowania

Twoje IT pod kontrolą

Celem przeprowadzenia audytu oprogramowania jest wprowadzenie porządku w oprogramowaniu, tak aby osoba odpowiedzialna za oprogramowanie w firmie miała pewność, że każdy zainstalowany w firmie program jest używany zgodnie z licencją, że ilość programów odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu oraz że programy są optymalnie wykorzystywane przez użytkowników.

  • analizia stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie
  • Uporządkowanie i uzupełnienie brakujących licencji
  • Wdrożenie procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem

KOrzyści

Wiedza o aktualnym stanie IT jest nieodzownym elementem efektywnego zarządzania procesami biznesowymi. w przedsiębiorstwie czy organizacji, który umożliwia dynamiczny rozwój biznesu. Należy pamiętać, iż audyt oprogramowania to nie tylko bezpieczeństwo przed nielegalnym oprogramowaniem w swojej firmie, ale również usprawnienie pracy i oszczędności finansowe.
Uploaded image

BEZPIECZEŃSTWO I PEWNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO I PEWNOŚĆ
Uploaded image

OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE

OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE
Uploaded image

USPRAWNIENIE PRACY

Metodyka

Audyt oprogramowania krok po kroku

Nasi pracownicy posiadają unikatowe umiejętności i doświadczenie z zakresu zarządzania Licencjami poparte certyfikatami, umożliwiającymi prowadzenia wewnętrznych i zewnętrznych audytów legalności oprogramowania obejmującymi licencje biurowe i serwerowe wydanymi przez niezależne firmy audytorskie.

Pozostań w kontakcie